top of page

PODUJATIA:

V  roku 2016 sa nám vďaka podpore mesta Rožňava podarilo zorganizovať tieto podujatia :

Prípravný turnaj žiakov - september 2016
     
        V mesiaci september sme rozbehli náborové aktivity, nakoľko v tomto mesiaci sú už žiaci na základných školách ako tak usadení a rozhliadajú sa po mimoškolských aktivitách. V tejto súvislosti sme pripravili pre deti a mládež prípravný turnaj žiakov v basketbale. Zároveň sme sa touto formou snažili prezentovať pozitívny prínos basketbalu i samotného športu pre správny proces vývoja detí a mládeže a prilákať do našich radov nových členov. Tento projekt mal veľmi pozitívny prínos pre našu ďalšiu činnosť, nakoľko sa nám podarilo basketbal v meste a na školách spropagovať tým najsprávnejším smerom a získali sme nových členov z radov detí a mládeže. Podarilo sa nám touto formou vytvoriť družstvo najmenších budúcich basketbalistov a naplniť tak kapacitu našej basketbalovej prípravky a zároveň doplniť káder v kategóriách mladších mini žiakov a mladších žiakov. Aby sme mohli zrealizovať tento projekt, potrebovali sme zabezpečiť rôzne tréningové pomôcky i iné technické a materiálne prostriedky, ktorých nákup sme financovali z poskytnutej dotácie.
Basketbalový maratón - september 2016
     
        Prípravný tréningový proces nám vyvrcholil prípravným turnajom pre mládež, ktorý sme v tomto prípade poňali trochu moderne a nadčasovo. Zorganizovali sme ho vo forme basketbalového maratónu, ktorý sa uskutočnil priamo na námestí baníkov v termíne 24.9.2016 v čase od 9:00 – 18:00. Pre tento účel sme využili zariadenie, ktoré sme zakúpili z dotácie mesta. Týmto podujatím sme na jednej strane zabezpečili pre naše deti a mládež zábavnú formu zmerania si svojich schopností a nadobudnutých znalostí z predošlého tréningového procesu a zároveň sme propagovali basketbal i samotné mesto Rožňava, vďaka ktorému sme mohli toto podujatie zorganizovať. Celé podujatie s nieslo v duchu hesla „priblížme basketbal všetkým“. V tomto duchu sme chceli vytiahnuť basketbal z telocviční medzi ľudí, spropagovať našu činnosť a prípadne prilákať na následnú sezónu divákov i samotných nových hráčov z radov detí a mládeže. Podujatie sme poňali moderne a nadčasovo a priamo na námestí baníkov sme vytvorili plnohodnotné basketbalové ihrisko, na ktorom sa postupne vystriedalo niekoľko mládežníckych družstiev od našich najmladších, cez dievčatá, dorastenecké družstvá až po večerné exhibičné stretnutie našich mužov. Týmto spôsobom sa nám podarilo udržať loptu v hre celých 10 hodín. Nespočetné množstvo divákov, ktorí sa počas dňa pristavili a vychutnávali si niečo zaujímavé odohrávajúce sa priamo na námestí. Pre toto podujatie sme z dotácie mesta využili prostriedky na materiálne vybavenie vo forme rozlišovacích tričiek, na ktorých nechýbalo logo mesta Rožňava ako hlavného partnera podujatia.
Mikulášsky basketbal -december 2016
     
        V mesiaci december sme pripravili pre našich hráčov v mládežníckych kategóriách, konkrétne mladší žiaci a starší mini, malé mikulášske prekvapenie. Podarilo sa nám usporiadať domáce zápasy oboch týchto kategórií na sobotu 3.12.2016, teda niekoľko dní pred sviatkom sv. Mikuláša. Nakoľko sme v tento deň mali pre obe kategórie náročného súpera zo Svitu, ktorý sa pohybuje na popredných miestach v súťažiach, chceli sme našich hráčov trochu potešiť a prejaviť im vďaku za dobre odvedenú prácu na tréningoch a zápasoch počas aktuálnej sezóny a v roku 2016. Pre každého sme si teda pripravili maličké chutné sladké prekvapenie, ktoré sme jednotlivým chalanom odovzdali tesne pred začiatkom zápasov. Z týchto sladkých darčekov sa ušlo aj pre hráčov súpera, naši chlapci preto pred zápasom odovzdali malé prekvapenie aj im. Podarilo sa nám takto upevniť si dobré vzťahy vnútri nášho hráčskeho kádru a zároveň upútať pozornosť a priazeň hráčov i klubov, s ktorými sa budeme v nasledujúcich obdobiach stretávať v majstrovských súťažných zápasoch. A možno raz, sa s nimi popasujeme aj o prvé miesto v súťaži. Bez poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Rožňava, by sme toto podujatie nemohli zorganizovať.
bottom of page