top of page

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KLUBU:

     Tak ako sa uvádza v historických záznamoch, na území mesta Rožňava sa basketbal začal hrať už v roku 1931. Hneď od svojho začiatku sa v meste stal veľmi obľúbeným športom a počas svojej doterajšej histórie dosiahol nespočetné množstvo úspechov, pri ktorých pozitívne propagoval nielen samotný šport ale zároveň aj mesto Rožňava. Klub počas svojho dlhoročného pôsobenia na území mesta niekoľkokrát zmenil svoj názov, adresu či domovskú telocvičňu. Avšak jeho podstata bola vždy jednoznačná: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu.

 

     V tomto duchu klub prešiel aj poslednou zmenou v roku 2004, kedy sa do jeho názvu dostal symbol dnešnej filozofie Rožňavského basketbalu. Slovné spojenie ŠPORTOM PROTI DROGÁM, jednoznačne deklaruje náš postoj k výchove a rozvoju detí, mládeže a dorastu. Mnohý z nás si často zaspomínajú na svoje detstvo a dospievanie a porovnávajú ho s dnešným prostredím a možnosťami dnešnej doby. My v basketbalovom klube denne poskytujeme možnosť dnešným deťom, mládeži a dorastu rozvíjať svoju telesnú kultúru, realizovať svoj mimoškolský čas v zdravom športovom prostredí, venovať sa telesnému i duševnému zdraviu, ktoré šport so sebou prináša. Zároveň im umožňujeme vytvoriť si priateľstvá a väzby na celý život, pripravujeme im prostredie, kde si môžu v duchu fair – play zasúperiť s rovesníkmi či už z ostatných škôl na území mesta, tak aj z iných miest SR alebo zahraničia.

 

    Klub má aktuálne 75 členov, z ktorých 50 sú deti, mládež a dorast. Celý realizačný tím a vedenie klubu funguje na báze dobrovoľníctva, teda nie je a ani nebude za svoju činnosť nijako odmeňovaný.

     Aby sme dokázali vytvoriť vhodné a stimulujúce prostredie musíme pri našich aktivitách vynaložiť nemalé úsilie. Náš klub zastrešuje celú mužskú kategóriu basketbalu, do ktorej patria zložky mladších žiakov, žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov a mužov. Ročne takto pozitívne vplývame a vychovávame takmer 100 hráčov vo veku od 8 rokov.

 

    Pripravujeme pre nich denne tréningy, na ktorých rozvíjame ich telesné i hráčske schopnosti, počas víkendov s nimi absolvujeme majstrovské zápasy v súťažiach jednotlivých kategórií, kde si môžu zmerať sily s rovesníkmi z celej SR. Počas leta a začiatkom jesene sa vždy v rámci možností, ktoré máme (najmä finančných), snažíme pripraviť pre našich hráčov v detských, mládežníckych a dorastových kategóriách prípravu na novú sezónu.

bottom of page