top of page

Zostava družstva mužov 2015/2016:

Slovenská basketbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

tel., fax: 02 - 4911 4545, E-mail: sutaze@slovakbasket.sk

                             Súťažná licencia družstva

                                     BK ŠPD Rožňava

Kategória:  seniori                                  Pohlavie:  Mužské

Súťaž:  2.liga muži                                  Hr. obdobie:  2015/2016

Vydaná dňa:  14. 9. 2016                       Platná do:  31. 5. 2016

             Ev. čís.   Priezvisko Meno                                    

Stály(a)

1           6134       Ádám Csaba                                    

2           18777     Ádám Jakub

3           18269     Beshir Gasim

4           15045     Halko Marián

5           14306     Helmecy Tomáš

6           16078     Kopčík Dominik

7           43263     Kúdela Filip

8           43262     Kúdela Igor

9           14309     Kúdela Lukáš

10         42072     Lichvár Miroslav

11         18790     Mádi Mikuláš

12         15047     Nagy Branislav

13         11389     Nagy Lukáš

14         14301     Németh Marek

15         14299     Sýkora Jakub

16         19294     Vasas Michal

Striedavý štart

17         44518     Duck Patrik

18         43267     Harhovský Tomáš

19         43256     Kilík Ján

 

Tréner:    15045     Halko Marián

 

                                                                Vydal: Juraj Panák

                                                          Vedúci sekretariátu súťaží

bottom of page