top of page

PODUJATIA:

V  roku 2017 sa nám vďaka podpore mesta Rožňava podarilo zorganizovať tieto podujatia :

Prípravný turnaj žiakov - september 2017
     
        V mesiaci september sme rozbehli náborové aktivity, nakoľko v tomto mesiaci sú už žiaci na základných školách ako tak usadení a rozhliadajú sa po mimoškolských aktivitách. V tejto súvislosti sme pripravili pre deti a mládež prípravný turnaj žiakov v basketbale. Zároveň sme sa touto formou snažili prezentovať pozitívny prínos basketbalu i samotného športu pre správny proces vývoja detí a mládeže a prilákať do našich radov nových členov. Tento projekt mal veľmi pozitívny prínos pre našu ďalšiu činnosť, nakoľko sa nám podarilo basketbal v meste a na školách spropagovať tým najsprávnejším smerom a získali sme nových členov z radov detí a mládeže. Podarilo sa nám touto formou vytvoriť družstvo najmenších budúcich basketbalistov a naplniť tak kapacitu našej basketbalovej prípravky a zároveň doplniť káder v kategóriách mladších mini žiakov a mladších žiakov. Aby sme mohli zrealizovať tento projekt, potrebovali sme zabezpečiť rôzne tréningové pomôcky i iné technické a materiálne prostriedky, ktorých nákup sme financovali z poskytnutej dotácie.
Basketbalový maratón - august 2017
     
         Krásny slnečný utorok 29.8.2017 sa zopár nadšencom podarilo opäť stvoriť niečo krásne a zábavné. Naplniť voľný deň detí, mládeže ale i dospelých športom od úplného rána až po zotmenie. Ako sa už stalo tradíciou aj tento rok Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava pripravil v období konca letnej sezóny podujatie s názvom basketbalový maratón. Hralo sa od deviatej ráno až do zotmenia niečo po devätnástej. Zahral si každý, kto mal chuť a prišiel medzi nás na námestie baníkov v Rožňave kedykoľvek počas dňa. Tradične ako to pri maratónoch býva, nehrali sa jednotlivé zápasy medzi pevne stanovenými družstvami alebo vekovými kategóriami. Hralo sa nepretržite modrí proti žltým s priebežným striedaním počas hry. Samozrejme organizátori sa snažili jednotlivé družstvá, ktoré boli na ihrisku vyvažovať, aby sa hralo približne vyrovnane na oboch stranách. Na ihrisku sa postupne vystriedali najmladší účastníci a účastníčky, starší a staršie účastníčky, dorastenci až po najstarších dospelých, ktorí sa tiež mnohokrát primiešali aj medzi tých najmenších, aby ich svojou hrou motivovali či priučili novým veciam. Na ihrisku sa tak počas nepretržitých desiatich hodín vystriedalo bezmála 80 hráčov i hráčok najrôznejších vekových kategórií.
            Klub sa týmto spôsobom snaží každoročne priblížiť tento krásny a v našom meste tradičný šport širokej verejnosti a prilákať takto do svojich radov nových hráčov i hráčky.  Už tretí rok po sebe, takto vytiahne basketbal z telocviční do ulíc mesta a umožní všetkým nahliadnuť na krásu a ladnosť tohto športu . O vysokom záujme o toto podujatie svedčí okrem početnej hráčskej účasti aj záujem množstva divákov, ktorí počas celého dňa podujatie sledovali, podporovali a povzbudzovali.
            Záverečné skóre 999:853 v prospech žltých svedčí o tom, že sa bolo na čo pozerať a padlo spolu takmer 1900 bodov, čo predstavuje skoro 1000 úspešných streleckých pokusov. Žltí takto modrým oplatili pomyselnú prehru z minuloročného podujatia.
            Basketbalový klub ŠPD Rožňava sa touto cestou chce poďakovať mestu Rožňava za umožnenie i finančnú podporu, vďaka ktorej sa podarilo toto podujatie už po tretíkrát zorganizovať na území mesta Rožňava. Zároveň patrí poďakovanie všetkým hráčom a hráčkam, ktorí sa prišli v tento predškolský deň zabaviť basketbalom a odviedli skvelé výkony, za ktoré im patrí obdiv a veľká pochvala.
Prípravný turnaj základných škôl- október 2017
     
        V mesiaci október sme rozbehli náborové aktivity, nakoľko v tomto mesiaci sú už žiaci na základných školách pevne usadení a rozhliadajú sa po mimoškolských aktivitách. V tejto súvislosti sme pripravili pre deti a mládež prípravný turnaj žiakov základných škôl v basketbale v mini kategórii. Zároveň sme sa touto formou snažili prezentovať pozitívny prínos basketbalu i samotného športu pre správny proces vývoja detí a mládeže a prilákať do našich radov nových členov. Tento projekt mal veľmi pozitívny prínos pre našu ďalšiu činnosť, nakoľko sa nám podarilo basketbal v meste a na školách spropagovať tým najsprávnejším smerom a získali sme nových členov z radov detí a mládeže. Podarilo sa nám touto formou vytvoriť družstvo najmenších budúcich basketbalistov a naplniť tak kapacitu našej basketbalovej prípravky a zároveň doplniť káder v kategóriách mladších mini žiakov a mladších žiakov. Aby sme mohli zrealizovať tento projekt, potrebovali sme zabezpečiť rôzne tréningové pomôcky i iné technické a materiálne prostriedky, ktorých nákup sme financovali z poskytnutej dotácie.
Mikulášsky basketbalový večer -december 2017
     
        V mesiaci december sme pripravili pre našich hráčov v mládežníckych kategóriách, konkrétne starší žiaci, malé mikulášske prekvapenie. Podarilo sa nám usporiadať domáci zápas na sobotu 10.12.2017, teda niekoľko dní po sviatkom sv. Mikuláša. Nakoľko sme v tento deň mali pre náročného súpera z Košíc, ktorý sa pohybuje na popredných miestach v súťažiach, chceli sme našich hráčov trochu potešiť a prejaviť im vďaku za dobre odvedenú prácu na tréningoch a zápasoch počas aktuálnej sezóny a v roku 2017. Pre každého sme si teda pripravili maličké chutné sladké prekvapenie, ktoré sme jednotlivým chalanom odovzdali tesne pred začiatkom zápasov. Z týchto sladkých darčekov sa ušlo aj pre hráčov súpera, naši chlapci preto pred zápasom odovzdali malé prekvapenie aj im. Podarilo sa nám takto upevniť si dobré vzťahy vnútri nášho hráčskeho kádru a zároveň upútať pozornosť a priazeň hráčov i klubov, s ktorými sa budeme v nasledujúcich obdobiach stretávať v majstrovských súťažných zápasoch. A možno raz, sa s nimi popasujeme aj o prvé miesto v súťaži. Bez poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Rožňava, by sme toto podujatie nemohli zorganizovať.
bottom of page