top of page

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KLUBU:

     Tak ako sa uvádza v historických záznamoch (viď príloha História klubu), na území mesta Rožňava sa basketbal začal hrať už v roku 1931. Hneď od svojho začiatku sa v meste stal veľmi obľúbeným športom a počas svojej doterajšej histórie dosiahol nespočetné množstvo úspechov, pri ktorých pozitívne propagoval nie len samotný šport ale zároveň aj mesto Rožňava. Klub počas svojho dlhoročného pôsobenia na území mesta niekoľko – krát zmenil svoj názov, adresu či domovskú telocvičňu. Avšak jeho podstata bola vždy jednoznačná: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu.

 

     V tomto duchu klub prešiel aj poslednou zmenou v roku 2004, kedy sa do jeho názvu dostal symbol dnešnej filozofie Rožňavského basketbalu. Slovné spojenie ŠPORTOM PROTI DROGÁM, jednoznačne deklaruje náš postoj k výchove a rozvoju detí, mládeže a dorastu. Mnohý z nás si často zaspomínajú na svoje detstvo a dospievanie a porovnávajú ho s dnešným prostredím a možnosťami dnešnej doby. My v basketbalovom klube denne poskytujeme možnosť dnešným deťom, mládeži a dorastu rozvíjať svoju telesnú kultúru, realizovať svoj mimoškolský čas v zdravom športovom prostredí, venovať sa telesnému i duševnému zdraviu, ktoré šport so sebou prináša. Zároveň im umožňujeme vytvoriť si priateľstvá a väzby na celý život, pripravujeme im prostredie, kde si môžu v duchu fair – play zasúperiť s rovesníkmi či už z ostatných škôl na území mesta, tak aj z iných miest SR alebo zahraničia.

 

    Klub má aktuálne 117 členov, z ktorých 100 sú deti, mládež a dorast. Celý realizačný tím a vedenie klubu funguje na báze dobrovoľníctva, teda nie je a ani nebude za svoju činnosť nijako odmeňovaný.

     Aby sme dokázali vytvoriť vhodné a stimulujúce prostredie musíme pri našich aktivitách vynaložiť nemalé úsilie. Náš klub zastrešuje celú mužskú kategóriu basketbalu, do ktorej patria zložky mladších žiakov, žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov a mužov. Ročne takto pozitívne vplývame a vychovávame takmer 100 hráčov vo veku od 8 rokov.

 

    Pripravujeme pre nich denne tréningy, na ktorých rozvíjame ich telesné i hráčske schopnosti, počas víkendov s nimi absolvujeme majstrovské zápasy v súťažiach jednotlivých kategórií, kde si môžu zmerať sily s rovesníkmi z celej SR. Počas leta a začiatkom jesene sa vždy v rámci možností, ktoré máme (najme finančných), snažíme pripraviť pre našich hráčov v detských, mládežníckych a dorastových kategóriách prípravu na novú sezónu.

bottom of page