top of page

PODUJATIA:

V  roku 2019 sa nám vďaka podpore mesta Rožňava podarilo zorganizovať tieto podujatia :

Basketbalový maratón - august 2019
     
         Krásna slnečná sobota 31.8.2019 sa zopár nadšencom podarilo opäť stvoriť niečo krásne a zábavné. Naplniť voľný deň detí, mládeže ale i dospelých športom od úplného rána až po zotmenie. Ako sa už stalo tradíciou aj tento rok Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava pripravil v období konca letnej sezóny podujatie s názvom basketbalový maratón. Hralo sa od deviatej ráno až do zotmenia niečo po devätnástej. Zahral si každý, kto mal chuť a prišiel medzi nás na námestie baníkov v Rožňave kedykoľvek počas dňa. Tradične ako to pri maratónoch býva, nehrali sa jednotlivé zápasy medzi pevne stanovenými družstvami alebo vekovými kategóriami. Hralo sa nepretržite bieli proti čirnym s priebežným striedaním počas hry. Samozrejme organizátori sa snažili jednotlivé družstvá, ktoré boli na ihrisku vyvažovať, aby sa hralo približne vyrovnane na oboch stranách. Na ihrisku sa postupne vystriedali najmladší účastníci a účastníčky, starší a staršie účastníčky, dorastenci až po najstarších dospelých, ktorí sa tiež mnohokrát primiešali aj medzi tých najmenších, aby ich svojou hrou motivovali či priučili novým veciam. Na ihrisku sa tak počas nepretržitých desiatich hodín vystriedalo bezmála 80 hráčov i hráčok najrôznejších vekových kategórií.
            Klub sa týmto spôsobom snaží každoročne priblížiť tento krásny a v našom meste tradičný šport širokej verejnosti a prilákať takto do svojich radov nových hráčov i hráčky.  Už tretí rok po sebe, takto vytiahne basketbal z telocviční do ulíc mesta a umožní všetkým nahliadnuť na krásu a ladnosť tohto športu . O vysokom záujme o toto podujatie svedčí okrem početnej hráčskej účasti aj záujem množstva divákov, ktorí počas celého dňa podujatie sledovali, podporovali a povzbudzovali.
            Záverečné skóre 976:999 v prospech čiernych svedčí o tom, že sa bolo na čo pozerať a padlo spolu vyše 1900 bodov, čo predstavuje skoro 1000 úspešných streleckých pokusov. Žltí takto modrým oplatili pomyselnú prehru z minuloročného podujatia.
            Basketbalový klub ŠPD Rožňava sa touto cestou chce poďakovať mestu Rožňava za umožnenie i finančnú podporu, vďaka ktorej sa podarilo toto podujatie už po tretíkrát zorganizovať na území mesta Rožňava. Zároveň patrí poďakovanie všetkým hráčom a hráčkam, ktorí sa prišli v tento predškolský deň zabaviť basketbalom a odviedli skvelé výkony, za ktoré im patrí obdiv a veľká pochvala.
IMG_20180829_181658.jpg
maraton2019.jpg
V roku 2019 sme pokračovali v projekte mikro liga
     
        V súčasnosti nemájú základné školy vybavenie pre minibasketbal – najväčším problémom sú minikoše, najmladšie deti ešte nevládzu dohodiť do veľkých košov a tým strácajú motiváciu hrať basketbal. Projektom sme vytvorili vhodné podmienky a očakávame vyšší nábor do basketbalových prípraviek a s minibasketbalovou ligou na miestnej úrovni zlepšíme výber detí do súťažných družstiev, ktoré budú reprezentovať mesto v súťažiach na regionálnej až celoštátnej úrovni.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program
PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2018
20190118_121141.jpg
IMG_20181129_105335.jpg
IMG_20181129_104110.jpg
20190118_085336.jpg
bottom of page